„Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet.”

„Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet.”

(Példabeszédek 4,23)

Örökérvényű tanács ez. A Bibliában a szív a gondolkodás, az erkölcsi értékek tárháza.  Ahogyan gondolkodik az ember, olyan ő. Gondolataink alapján hozunk döntéseket; a döntések cselekedetek által lesznek nyilvánvalóvá. Ismétlődő helyzetekben általában hasonló módon viselkedünk, mert az egyes döntésekből születő cselekedetek ismétlése szokássá válik, ami alapvetően meghatározza a jellemet. Ha ösztönös természetünket követve reagálunk ismerős helyzetekben – pl. provokációra ingerültséggel, segítségkérésre elutasítással, feddésre védekezéssel, fenyegetésre félelemmel –, vagyis letérünk természetünk diktálta pályánkról, akkor a gondolkodásunkban kell keresni a változás okát. Vagy nem vagyunk képesek józanul gondolkodni – tudatmódosító szer vagy szerelem okán –, vagy erős, természetfeletti hatás ért bennünket. A gondolkodás plasztikus – alakítható, formálható –, ami nagy lehetőségeket, ugyanakkor buktatókat is jelent.

Az ember minden méltósága a gondolkodásban rejlik, jelleme legtisztábban nehézségek közepette nyilatkozik meg. A Bibliában számos pozitív példát találunk, melyek közül a legismertebbek József (1Móz 39-40. fejezet), Dániel (Dn 2. és 6. fejezet), Dávid (1Sám 24,2-39; 26,7-11), vagy Pál (ApCsel 16,13-32) tapasztalatai. A leginkább megrendítő példa Jézus egész élete. De a történelemben és saját, hétköznapi életünkben is találunk ismert vagy éppen névtelen hősöket. És ugyanez természetesen vonatkozik a negatív példákra is. Vajon változik az ember élete során? Valamennyire biztosan, hiszen eddig arról volt szó, hogy a gondolkodás alakítja a jellemet. Az alaptermészet azonban nem változik; legfeljebb megtanulunk uralkodni az indulatainkon, ösztönös reakcióinkon. Életünk igazi értéke nem attól függ, mekkora port kavarunk fel magunk körül, mennyire vagyunk népszerűek, hanem attól, mennyire tudja a pozitív természetfeletti erő – a Biblia szerint a Szentlélek – befolyásolni a gondolkodásunkat. A Szentlélek szeretni tanít; hogy törődjünk másokkal, legyőzve természet szerinti kényelemszeretetünket, közönyünket, uralkodási vágyunkat vagy épp félelmeinket. Amikor a nehézségek megszaporodnak, az ember ösztönösen, önvédelemből magával foglalkozik, és elfordul másoktól, vagy esetleg arra használja őket csupán, hogy a kibillent nyugalmát és elveszített biztonságérzetét visszanyerhesse. „Mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül.” (Máté 24,12)

Az elmúlt másfél év globális élmény volt: korábban megszoktuk a szabadságot, és most el kellett gondolkodni, hogyan viselkedjünk, kinek engedelmeskedjünk, hogyan viszonyuljunk egymáshoz szokatlan, kényszerű korlátok között. Hálásak lehetünk minden újabb napért, mert van még mit tanulni bőséggel, mielőtt megkapjuk a végső “bizonyítványt.”

„Azért imádkozom, hogy a ti szeretetetek még jobban-jobban bővölködjék ismeretben és minden értelmességben; hogy megítélhessétek, mi a rossz és mi a jó; hogy legyetek tiszták és botlás nélkül valók a Krisztusnak napjára; teljesek lévén az igazságnak gyümölcsével, melyet Jézus Krisztus [teremt] az Isten dicsőségére és magasztalására.” (Filippi levél 1,9-11)

Cikk megosztása

Hozzászólás írása