Jézus korabeli zsinagóga nyomai Korazin-ból

Jézus korabeli zsinagóga nyomai Korazin-ból

Még 2020-ban történt az a felfedezés, amelyről csak mostanában adtak hírt, miszerint Korazin-ban, az eddig ismert és feltárt i. sz. 4-6. századi zsinagóga alatt valószínűleg megtalálták a Jézus korabeli zsinagóga maradványait. Noha a Biblia ír róla, mindeddig úgy vélték, hogy a településen vagy nem állt zsinagóga Jézus korában, vagy nem lehet tudni, hogy pontosan hol állhatott.

A korazini ásatás vezetője, Achia Kohn-Tavor arról számolt be, hogy 2020-ban a korábban még sosem bolygatott 4. századi zsinagóga padlózatát kiemelték, hogy megvizsgálják, mi van alatta. Mindeddig úgy vélték, hogy nem érdemes a padlózatot megbontani, mert nincs az építmények korábbi fázisa. Amikor azonban végül a régészek eltávolították azokat az óriási sziklákat, amelyekre a padlót építették, akkor meglátták, hogy alatta edénytöredékek és érmék vannak, amelyek az i. sz. 1. századból származnak. Achia Kohn-Tavor a leletek alapján úgy véli, hogy a 4-6. századi zsinagógát egy az i. sz. 1. századból származó zsinagógára építethették, amelyet akkor részben át is alakítottak.

Korazin Kapernaumtól, “Jézus városától” néhány kilométerre északra található, a Genezáreti-tó északi partján. A várost kétszer említi az Újszövetség (Máté 11,21 és a párhuzamos szakaszban Lukács 10,13) mindkét igehely arról szól, hogy Jézus Korazint Bethsaidával együtt megátkozza, amiért lakói az ott történt csodák és tanítások ellenére sem tértek meg és nem hittek a Messiásban. Valószínű, hogy Jézus maga is járt és szolgált az itt álló korabeli zsinagógában.

Jaj néked Korazin! Jaj néked Bethsaida! Mert ha Tirusban és Sidonban történnek vala azok a csodák, amelyek bennetek lőnek, rég megtértek volna gyászruhában és hamuban. (Mt 11:21)

                          Az i. e. 4-6. századi zsinagóga padlózatának eltávolítása

A borítóképen: Korazin i. sz. 4-6. századi zsinagógája (Forrás: https://holylandphotos.wordpress.com/tag/achia-cohen-tavor/)

the saboteur download best vertical monitor for streaming

Cikk megosztása

Hozzászólás írása