A megkísértés logikája

Mindenkinek szabad belátásától függ, hogyan vélekedik az evangéliumi történetekről: valóságos-e szereplőik létezése, az események megtörténtek-e, vagy a képzelet termékei? Ha egyelőre félretesszük ezt a kérdést, és szigorúan a szövegre mint gondolati, logikai egységre koncentrálunk, akkor elgondolkodtató belső koherencia tárulhat fel.…
Ki mint vet…?

Döntéseinknek, tetteinknek következménye van, sőt, egész életünket, sorsunkat meghatározhatják. Erre világít rá a címadó közmondásunk – amely Pál apostol galáciabeliekhez írt leveléből származik: „…amit vet az ember, azt fogja aratni is.” Mind a közmondás, mind az eredetije félreérthetetlen etikai felhanggal…