Megháborított forrás, vagy fényes nyíl?

Megháborított forrás, vagy fényes nyíl?

Példabeszédek könyve 25. fejezetének 26. versében ezt olvashatjuk: ,,Mint a megháborított forrás és megromlott kútfő, olyan az igaz, aki a gonosz előtt ingadozik.”

Úgy gondolom, hogy nagyon fontos ez az ige számunkra, mert rámutat arra a pontra, ahogyan és amikor a bűn elkezdődik bennünk. Ezt a pontot sokszor nagyon nehéz észrevennünk, pedig, ha felfigyelünk rá az ige segítségével, akkor elejét vehetjük a bajnak. Ezért is olyan értékes számomra ez a gondolat.

Ez az ige egy olyan igaz emberről beszél, aki még nem tett semmi rosszat, talán még nem is gondolt rosszat, épp csak már nem áll olyan erősen és biztosan a Kősziklán. Ingadozik azelőtt a bizonyos másik hatalom előtt. Itt kezdődik minden: ha meggyengül az Istennel való személyes kapcsolatunk.

Tekintsünk a Megváltó példájára! Minél kegyetlenebbül érték a kísértések Jézust földi élete során, Ő annál szorosabban kapaszkodott Atyjába. Sosem ingadozott – és ezt a tapasztalatot nekünk is megadhatja.

A nyílvessző sem kanyarog a levegőben miután kilőtték, hanem egyenesen megy a célig. Éppen ez az örömhír: hogy mindannyian lehetünk fényes nyilak Isten tegzében. Így olvashatunk erről Ézsaiás prófétánál:,,Hasonlóvá tevé számat az éles kardhoz, keze árnyékában rejtett el engem, és fényes nyíllá tett engemet, és tegzébe zárt be engem” (Ézsaiás 49:2).

Kívánom, hogy mindannyian megtapasztalhassuk ezt az igét személyesen!

Cikk megosztása

Hozzászólás írása