A jól működő párkapcsolatok néhány alapelve

A jól működő párkapcsolatok néhány alapelve

Párkapcsolatunkat, házastársi kapcsolatunkat, illetve az azokkal való elégedettségünket számos objektív és szubjektív tényező befolyásolhatja. Ennek hátterén mit jelent az, hogy partnerünkkel való viszonyunk „jól működő”?

A párkapcsolattal való elégedettségről

A párkapcsolattal való elégedettséget már több hazai és nemzetközi kutatás vizsgálta, fogalmát pedig sokáig nehezen tudták körülhatárolni, mivel a két fél eltérően nyilatkozhat annak megítélésében. Ezen vizsgálatok eredményeképpen arra jutottak, hogy a gyakorlatban mindez az egyéni szükségletek, vágyak, elvárások megvalósulásának mértékét jelenti, mely meghatározó előrejelzője a kapcsolat sikerességének és időtartamának.

Az egyik legátfogóbb kutatássorozatot John M. Gottman keresztény amerikai pszichológus és terapeuta végezte közel öt évtizeden át, melynek során olyan tudományos tapasztalatokat szerzett, hogy alig tizenöt perc alatt nagyjából 91%-os pontossággal meg tudta mondani, hogy a vele szemben ülő pár együtt marad-e a későbbiekben, vagy sem. Mindezt a két fél kapcsolati elégedettségéhez vezette vissza: a negyedórás alkalom során a pár kommunikációja, testbeszéde, egymás iránti tiszteletük kifejeződése, valamint személyiségvonásaik, elkötelezettségük, erőforrásaik és konfliktusmegoldó képességeik együttesen alkotják azt a szociális, társas, érzelmi intelligenciát, mely minél magasabb, annál biztosabb a kapcsolat stabilitása. Ennek hosszú távú hatása pedig egy pozitív testi-, lelki és érzelmi fejlődés a családtagok életében. Azonban – melyre Gottman ugyan nem tér ki – ne felejtsük el a „harmadik fél” szerepét, Aki tulajdonképpen minden emberi kapcsolatunknak legjobb és legfőbb alapjaként segíthet nekünk abban, hogy a fent említett tényezők valóban jelen legyenek az interakcióinkban.

Az érzelmi intelligencia ereje

A fent említett társas, vagy szociális intelligencia azon jellemvonások mértéke, melyek fontos szerepet töltenek be az örömteli élet szempontjából, ami azt jelenti, hogy képesek vagyunk a saját és mások érzelmeit felismerni, önmagunkat és egymást motiválni, érzelmeinkkel pedig emberi viszonylatainkban megfelelően bánni (kifejezni és másokat is erre bátorítani). Párkapcsolati szempontból tehát leginkább abban segíthet nekünk mindez, hogy nyitottabbá, elfogadóbbá, érdeklődőbbé válhatunk társunk jobb, őszintébb és illúzióktól mentesebb megismerésére.

A jól működő kapcsolatok hét alapelve

Ennek alapján nézzük meg, hogy Gottman szerint mi lehet az a néhány alapelv, mely segítséget nyújthat kapcsolatunk megerősítéséhez.

1. Bővítsd a szerelemtérképed!

Az érzelmileg intelligens párok részletgazdag szerelemtérképpel rendelkeznek a másikról, ami azt jelenti, hogy mélyen ismerik egymás érzéseit, gondolatait, céljait, félelmeit és reményeit. Így hitük erősödik, egymást könnyebben tudják támogatni, és jobban küzdenek meg minden krízishelyzettel.

2. Tápláld szereteted!

Annak eldöntésére, hogy a szeretet jelen van-e a pár életében, érdemes feltenniük maguknak a kérdést, hogy hogyan tekintenek a múltjukra, milyen kedves emlékeket őriznek egymással kapcsolatosan a szívükben. A szakember azt javasolja, hogy egy kapcsolat megerősítésére hét napon keresztül minden nap állítsunk egy-egy pozitív jellemvonást a társunkról – még akkor is, ha éppen nem a legfényesebb napjainkat töltjük együtt. Így ad nekünk példát Krisztus is: Aki nem azt nézi, ami a szeme előtt van, hanem azt, ami a szívben van.

3. Ne egymástól el, inkább egymás felé forduljatok!

Az egymás felé fordulás az egymással eltöltött minőségi idő, az aktív értő figyelem, és az egymásra hangolódás összessége. Az így kialakuló támogatás és kölcsönös bizalom az, amely egy olyan plusz erőforrást jelent, mellyel megerősödhet a két fél kapcsolata.

4. Engedd, hogy a párod “befolyásoljon”!

Gottman szerint azok a legboldogabb és legelégedettebb házasságok, ahol a férjek megosztják a feleségükkel a hatalmat, és közösen döntenek, amiben csak tudnak. Erre világít rá az alábbi bibliavers is: „Ti asszonyok, engedelmeskedjetek a ti férjeteknek, amiképpen illik az Úrban. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket (Kol 3,18-19).” Ez nem azt jelenti, hogy bármelyik nem értékesebb lenne a másiknál, hanem éppen azt, hogy teremtettségünknél fogva a két fél egyenrangú, csak más szerepekre, feladatokra hivatott, melyből az következik, hogy egymást segítve, és támogatva még teljesebb életet élhetnek.

5. Oldd meg a megoldható problémákat!

Kétféle konfliktus létezik: a megoldható, illetve a nem megoldható. A szerző szerint a párkapcsolati konfliktusok jelentős része ez utóbbi kategóriába tartozik, mégsem okoz sok esetben válást, vagy szakítást. Az előbbi, tehát a megoldható problémák javarészt azok, melyeken a legtöbb kapcsolat kisiklik. Így érdemes elsajátítanunk konfliktuskezelési technikákat, és párunkkal együtt gyakorolnunk azokat egy adott élethelyzetben.

6. Győzd le az elakadást!

Ha a házastársak nem találnak megoldást bizonyos feloldhatatlannak tűnő különbségek megoldására, akkor könnyen elakadás alakulhat ki belőlük. Gottman erre azt javasolja, hogy párunkat előtérbe helyezve segítsük őt céljainak elérésében, és minden nap nyerjük el szíve legtisztább érzéseit.

7. Találd meg a kapcsolat közös értelmét!

Ezalatt a szerző a szerelem spirituális dimenzióját érti, mely azt jelenti, hogy a két fél együtt valamilyen értéket teremt, legyen az egy közös rituálé, egy közös célkitűzés, melyben lehetőség nyílik a másik fél támogatására, pozitív értékelésére. Mindez jelenthet hitbeli meggyőződést is, de nem vallásos házastársak is rendelkezhetnek olyan hitrendszerrel, amely meghatározza elképzeléseiket, döntéseiket és választásaikat. Mindez nagyban erősíti a házasságon belüli barátságot és az intimitást.

Néhány segítő kérdés kapcsolatunk megerősítéséhez:

 • Megvan bennünk a vágy arra, hogy egymást boldoggá tegyük?
 • A szeretetünk új erőt ad és kreatív energiával tölt fel, vagy elveszi az időt, energiát?
 • Tiszteljük egymást? Büszkék vagyunk egymás képességeire?
 • Vakon szeretjük párunkat, vagy elfogadjuk hiányosságait is?
 • Meg tudunk bocsátani egymásnak? El tudunk engedni dolgokat a másiknak?
 • Azért vagyunk egymással, hogy kaphassunk, vagy azért, hogy adhassunk is?
 • Dinamikusan növekszik a szeretetünk? Egyre érettebbé válik?
 • Élvezzük egymás társaságát anélkül is, hogy folyton szükségét éreznénk a testi kifejezésnek?

Felhasznált irodalom:

 • Ahmadi, S.A., & Fatehizadeh, M.A. (2006). Evaluation of effectivity of brief object – relation couple therapy on couples’ communication patterns. Journal of Family Research, 2, 105-117.
 • Anderson, T. L., Emmers & Sommer, T. M. (2006). Predictors of Relationship Satisfaction. In: Online Romantic Relationships. Communication Studies, 57, 153-172.
 • Goleman, D. P. (1995). Emotional intelligence: Why it can matter more than IQ for character, health and lifelong achievement.
 • Gottman, J. M., & Krokoff, L. J. (1989). Marital interaction and satisfaction: a longitudinal view. Journal of consulting and clinical psychology, 57(1), 47.
 • Hinde, R. A. (1997). Relationships: A dialectical perspective. Hove: Psychology Press.
 • https://palhegyiferenc.wordpress.com/2011/09/05/ferfi-no-szerepek/
 • https://pszichoforyou.hu/boldog-hazassag/
 • Kozékiné H. Zs. (2014). A párkapcsolati elégedettség vizsgálata rendszerszemléleti keretben. Doktori értekezés, Budapest.
 • Kurdek, L. A., & Schmitt, J. P. (1986). Relationship quality of partners in heterosexual married, heterosexual cohabiting, and gay and lesbian relationships. Journal of Personality and Social Psychology, 51(4), 711.
 • Nedley N. (2011). A gondolkodás elvesztett művészete. Budapest: Advent Kiadó.
 • Végh J. (2010) Társas Játékok. Budaörs: VitaPlaza Kft.

Cikk megosztása

Hozzászólás írása