Mindennapi lelki egészségünk eszközei II. – A megbocsátás

Mindennapi lelki egészségünk eszközei II. – A megbocsátás

“Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az istenfélők iránt. Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket.” (Zsoltárok 103:10-12)

Az igazságosság azt jelenti, hogy azt kapom, amit megérdemlek. A kegyelem azt jelenti, hogy azt kapom, amit NEM érdemlek meg. Az irgalom pedig azt jelenti, hogy NEM azt kapom, amit megérdemelnék. Ilyen elven működik a megbocsátás is. Isten példát, útmutatást, segítséget adott nekünk ahhoz, hogy az embertársainkkal való kapcsolatainkban milyen módon gyakorolhatjuk a megbocsátást. Nézzük meg ennek a folyamatnak a részeit.

A megbocsátás alkotóelemei:

 • Döntés: cselekedeteink és érzéseink szétválasztása egymástól; melynek során mérlegeljük a másik féllel való kapcsolatunkat, tetteinket, reakcióinkat
 • Önismeret: fontos feltérképeznünk, hogy milyen mintáink vannak a megbocsátásra, illetve megfigyelnünk, hogy hogyan viselkedünk egy olyan helyzetben, ahol “megbocsátásra van szükség”
 • Előzetes tapasztalataink: amelyek egyfajta útikönyvként szolgálnak, sokszor tudattalanul is

A megbocsátás lépései:

 • A veszteség elismerése
 • Kapcsolat felvétele: a bántott félnek egyszerűen meg kell fogalmaznia a fájdalmát és a fájdalmat okozó félnek érzelmileg jelen kell lennie, és elismernie a másik fájdalmát, és szerepét a problémában
 • Kompromisszumok meghatározása: a két fél motivált arra, hogy megbeszéljék egymás érzéseit, és újraírják kapcsolatuk forgatókönyvét, melynek során a megbántó személy kifejezheti megbánását, sajnálatát többféle módon. Gary Chapman (2015) szerint ugyanis attól, hogy mi hitelesnek érzünk egy bocsánatkérést, még nem biztos, hogy a másik fél is. Hogy miért is lehet ez? Azért, mert a bocsánatkérésben is más-más nyelveket beszélünk. Fontos tehát, hogy ismerjük egymás nyelvét, hogy meggyőzhessük őszinteségünkről. Nézzük meg ezeket!
  • Fájdalmunk kifejezése:
   • „Sajnálom.” – szavakkal való kifejezés
   • Testbeszédünk legyen összhangban azzal, amit mondunk.
   • Pontosan mondjuk el, hogy mit sajnálunk.
  • Felelősség vállalása:
   • „Hibáztam.” – szavakkal való kifejezés
   • Annak az elismerését jelenti, hogy nem volt megfelelő a magatartásunk, tehát vállaljuk a felelősséget tetteinkért, szavainkért és belátjuk, hogy hibáztunk.
  • Jóvátétel, kárpótlás:
   • Azt jelenti, hogy igyekszünk helyrehozni, amit elrontottunk – “Mivel tehetném jóvá?”
   • Aki erre vágyik, valójában azt kérdezi: „Szeretsz még?”
   • Ezután szeretetnyelvein keresztül konkrétan ki tudjuk fejezni bocsánatkérésünket.
  • Őszinte megbánás:
   • A változásra irányuló szándékkal azt fejezzük ki, hogy őszintén megbántuk, amit tettünk.
   • Ez azt jelenti, hogy megváltoztatjuk hozzáállásunkat, gondolkodásmódunkat.
   • Szavakba öntés – terv – kivitelezés
  • Megbocsátás kérése:
   • “Kérlek, bocsáss meg nekem.”
   • Akik ezt a nyelvet beszélik, szó szerint értelmezik, és ha megbántottuk őket, szeretnék tudni, hogy szeretnénk-e megbocsátást nyerni, és lebontani azt a falat, amely ezáltal közénk állt.
 • Ezt követően a megbocsátás: feltétel nélküli, áldozatokkal jár, nem gyengeség, nem feltétlenül konfliktusoktól mentes, és egyfajta “feloldozás”.

Cikk megosztása

Hozzászólás írása